Gradimo mrežo posebnih stanovanjskih skupnosti in spremljanih gospodinjstev za reintegracijo in resocializacijo za  zdravljene alkoholike in druge zasvojene PO zaključku osnovnega zdravljenja.

Za zdravljenje zasvojenosti z alkoholom in drugimi kemičnimi substancami obstajata dve vrsti programov: visokopražni programi, ki zahtevajo abstinenco za sodelovanje v programu, in nizkopražni programi, kjer abstinenca ni pogoj za sodelovanje. Nizkopražni programi so pogosto programi zmanjševanja škode. Visokopražni programi so namenjeni tistim, ki so motivirani za popolno opustitev uživanja substanc…


V Sloveniji deluje več visokopražnih programov z bivanjskim delom, kateremu sledi tudi faza reintegracije. Vsi visokopražni programi v Sloveniji nudijo podoben model faze reintegracije, v kateri strokovno osebje nudi pomoč in podporo pri treh najpomembnejših komponentah reintegracije: nastanitev, izobraževanje in zaposlovanje, vključno s poklicnim usposabljanjem.

Med dejavnosti, ki jih izvajajo v okviru socialne reintegracije, spadajo tudi svetovanje in različne prostočasne dejavnosti. Faza reintegracije je namenjena vzdrževanju abstinence, iskanju zaposlitve, šolanju, urejanju, pomaga pri aktivnem vključevanju v družabno življenje, krepitvi socialne pripadnosti družbenim skupinam z zdravim življenjskim slogom, učenju bolj učinkovitega spoprijemanja s stresnimi situacijami ter življenju v skladu z vrednotami, ki niso kompatibilne z zasvojenostjo. Uporabnikom je na voljo pomoč v obliki programa Anonimnih alkoholikov, Anonimnih narkomanov, Klubov zdravljenih alkoholikov.

Program reintegracije običajno vključuje delovne, terapevtske, športne in kulturne aktivnosti. Gre za utrjevanje navad in izkušenj, ki so jih posamezniki dobili v sklopu bivanjskega dela v komuni ali terapevtski skupnosti. Vsi izvajalci faze reintegracije zahtevajo kot pogoj dokončanje izbranega rehabilitacijskega programa. Za razliko od tujine v Sloveniji nudijo možnosti daljše namestitve za bivše uporabnike le v programu Vrtnica, v sklopu Zavoda Karitas – Samarijan, vsi ostali izvajalci nudijo možnost nastanitve največ do enega leta.

V tujini se je pokazal pozitiven učinek hiš, namenjenih uporabnikom po končanem zdravljenju in vzpostavitvi stabilne abstinence. Posamezniki lažje in dolgotrajneje vzdržujejo abstinenco, se hitreje zaposlijo in manj vpletajo v kriminalna dejanja. Pri večini hiš se izvršuje vsaj nek minimalni nadzor nad vzdrževanjem treznosti ter nudi ali zahteva udeležbo v obliki terapije. Kot pomemben napovedni dejavnik vzdrževanja dolgotrajne abstinence je dolžina bivanja, vzdrževanje dobre socialne mreže in udeležba v programu 12-stopnic. Slednje je povezano ne samo z nižjim številom recidivov, ampak tudi z manjšim udejstvovanjem v kriminalnih dejanjih. Učinkovitost nastanitve močno dviguje tako imenovana zdrava sredina v obliki posameznikov, ki že dlje časa uspešno vzdržujejo abstinenco in so tako velik zgled novincem.

Trenutno (junij 2020) v Sloveniji ni programov, ki bi nudili dolgoročno možnost bivanja zdravljenim odvisnikom. Pregled tujih praks kaže, da dolgoročne nastanitve omogočajo uspešnejše vzdrževanje abstinence, zato je na tem področju pri nas še veliko priložnosti za razvoj.

Skupnosti in gospodinjstva

delo z uporabniki

V skupnosti ali gospodinjstvu je od 1 do 5 oseb. Za vključitev je nujen pogoj abstinenca, končanje osnovnega programa zdravljenja (rehabilitacije), sprejemanje pravil bivanja ter podpis dogovora o vključitvi.

Svetovanje in podpora

individualna in skupinska

 • za vztrajanje pri zdravem življenju / brez zasvojenosti
 • pri iskanju zaposlitve in uresničevanju ciljev
 • pri urejanju družinskih odnosov
 • pri ustvarjanju socialne mreže in preživljanju prostega časa
 • utrjevanje delovnih navad in redoljubnosti

Naš strokovni pristop se zgleduje po modelih hiš iz tujine (ZDA), za katere je značilnih več nivojev. Prvi nivo je najosnovnejši, nudi najmanj nadzora. V njem je demokratičen sistem vodenja, z določenimi pravili in vzdrževanjem abstinence… Drugi nivo se od prvega razlikuje v vodenju. Izvoljen je koordinator, ki je odgovoren in skrbi za nadzorovanje in vzdrževanje reda, držanje pravil ter za reševanje pritožb s strani stanovalcev. Tudi drugi nivo hiš nima terapevtskega programa, ki bi se izvajal na domu, vendar praviloma zahtevajo obvezno udeležbo v nekem zunanjem terapevtskem programu. Značilnost tretjega nivoja je profesionalno vodenje, tu je več nadzora in bolj strukturirano okolje. Profesionalni terapevti, svetovalci in strokovno osebje skrbijo, da rehabilitacija in integracija potekata po zastavljenem planu. Še vedno večina terapij ne poteka na domovih, potekajo pa podporne skupine in skupine, kjer uporabniki pridobivajo socialne in različne življenjske veščine. Pri četrtem nivoju pa gre za bivalne rehabilitacijske programe (komune, terapevtske skupnosti). So strukturirane, imajo stalno prisotno strokovno osebje in nudijo popoln servis, kar pomeni, da vsa zdravljenja, terapije potekajo znotraj enote. Stanovalci zaradi obsega rehabilitacijskega programa ne morejo odhajati in prihajati po lastni izbiri.

Nudimo dolgoročno spremljanje posebnih reintegracijskih skupnosti in spremljanih samostojnih gospodinjstev (z namestitvijo). Naša ciljna populacija so:

Uporabniki z zaključenim osnovnim zdravljenjem

Uporabniki, zasvojeni z alkoholom in  drugimi zasvojenostmi, pri katerih zaznavamo pomanjkanje socialne mreže in ki v procesu reintegracije potrebujejo kontinuirano in dolgoročno strokovno in osebno podporo pri vsakodnevnih življenjskih izzivih.

Svojci

Svojci zasvojenih z alkoholom in drugimi zasvojenostmi.

Drugi zasvojeni

Zasvojeni, ki (še) niso vključeni v program rehabilitacije in potrebujejo strokovno podporo za ohranjanje treznosti.

Izvajamo tako izobraževanja v živo kot tudi spletne seminarje.

NAMEN izobraževanj in usposabljanj v Skupnostih MOST:

 • pridobivanje in izmenjava strokovnih in drugih znanj za potrebe projektnih partnerjev
 • izobraževanje zainteresirane populacije glede problematike (odvisnosti, možnosti za reintegracijo)
 • seznanjanje z razvojem projekta Skupnosti MOST

ŽE IZVEDENO:

Osnovno izobraževanje

 • 4. 2. 2021 virtualni dan odprtih vrat Skupnosti MOST
 • 13. 11. 2020 spletni intervju z dr. Andrejem Perkom
 • 26. 11. 2019, dan odprtih vrat Društva Žarek upanja in Karitas (Zavod Pelikan in Zavod Samarijan – Bertoki, terapevstka skupnost programa Vrtnice v Truškah)

Strokovna izobraževanja

 • 12. 1. 2021, KAKO Z NOTRANJIM MIROM AKTIVIRAMO MOČ V SEBI?, izvajalec Društvo Žarek upanja, (pred. Nataša Sorko)
 • 23. 12. 2020, KAKO OB VZDRŽEVANJU TELESNE RAZDALJE OHRANITI SOCIALNO BLIŽINO, izvajalec Društvo Žarek upanja, (pred. Zdenka Čebašek Travnik)
 • 14. 9. 2020, TRAVMA IN ZASVOJENOST, izvajalec: Zavod Pelikan Karitas (pred. supervizorka Mojca Hvala Cerkovnik)
 • 14. 12. 2019, izvajalec: Društvo Žarek Upanja (pred. klin. Psih. Marjetka Polak)

Izobraževanja za projektne partnerje

 • 27.5.2020 – Alkoholizem žensk ter povezanost z zanemarjanjem otrok (webinar – pred. Nataša Sorko)
 • 29.4.2020 – Motivacijski dejavniki pri zdravljenju odvisnosti (webinar – pred. Milena Finc)
 • 22.4.2020 – Predstavitev socialno andragoške metode (webinar – pred. Uroš Perko)
 • 15.4.2020 – Varovanje (občutljivih) osebnih podatkov (webinar – pred. Jasmiina Podlesnik)

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo RS (MJU) v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva 2019. Vsebine na spletni strani izražajo mnenje avtorjev in ne predstavljajo uradnega stališča MJU.