Konzorcij 4 ustanov, ki poleg pomoči zasvojenim in njihovim svojcem skrb namenjamo tudi preventivi in razvoju učinkovitih strokovnih pristopov. Zato lahko drugega dopolnjujemo.

Partnerji

Zavod Karitas Samarijan

Zavod Karitas Samarijan (strokovni partner) je izvajalec programov s področja psihosocialne obravnave oseb, ki imajo težave zaradi zasvojenosti z alkoholom. Svoje programe izvaja na obalno kraški in v goriški regiji. S programom socialne rehabilitacije nudi strokovno in terapevtsko pomoč uporabnikom pri vzdrževanju abstinence, spremembah na osebni ravni, socialni mreži, pridobivanju kompetenc za vstop na trg dela, pri vzpostavljanju porušenih družinskih odnosov.

Društvo Žarek upanja

Društvo Žarek upanja (strokovni partner) je izvajalec programov s področja psihosocialne obravnave oseb s težavami zaradi uživanja alkohola v osrednji slovenski regiji in Zasavju. Namen društva je pomoč zdravljencem in njihovim svojcem pri rehabilitaciji, vztrajanju v abstinenci ter vzpostavitev zvez za ponovno vključitev v socialno okolje. Prav tako svojo pozornost usmerja preventivnim programom, ki so namenjeni otrokom, mladostnikom in njihovim staršem. 

Zavod Pelikan Karitas

Zavod Pelikan - Karitas (strokovni partner) je izvajalec programov s področja socialnega varstva na področju obravnave oseb s težavami zaradi uživanja prepovedanih drog in deluje po vsej Sloveniji. Ima izkušnje s projektnim delom z ranljivimi skupinami in izvaja programe, ki vključujejo bivanje uporabnikov in uporabnic ter reintegracijo.

Slovenska karitas

Slovenska karitas (koordinator projekta) je izvajalec programov na področju preventivnih akcij in preventivnih delavnic o (zlo)rabi alkohola po osnovnih in srednjih šolah. Prav tako pa za mlade izvaja različne preventivne aktivnosti za spodbujanje solidarnosti ter prostovoljstva.

Poslanstvo

V projektu Skupnosti MOST izvajamo povezano, celostno, strokovno in ciljno usmerjeno psihosocialno pomoč udeležencem s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom in drugimi zasvojenostmi (ne/kemičnimi), vključenim v samostojne bivalne skupnosti, posameznikom, ki potrebujejo podporo za dolgoročno vztrajanje v življenju brez zasvojenosti (a niso vključeni v bivalne skupnosti) ter njihovim družinam in svojcem.

Projekt

 Glavne aktivnosti projekta Skupnosti MOST so:

  • Oblikovanje strateškega načrta in strokovnega pristopa
  • Priprava koncepta izobraževanj ter izvajanje izobraževanj
  • Ustanovitev vsaj 8 stanovanjskih skupnosti in spremljanih gospodinjstev
  • Individualno in skupinsko svetovanje za posameznike in svojce
 
HVALA Ministrstvu za javno upravo za podporo!

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo RS (MJU) v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva 2019. Vsebine na spletni strani izražajo mnenje avtorjev in ne predstavljajo uradnega stališča MJU.