Želite več informacij? Stopite v stik z nami!

  • Zavod Karitas Samarijan, Silva Pavlin, 041 714 123, program.most@zavodsamarijan.si         – – ALKOHOL

  • Društvo Žarek upanja, Tjaša Pogorevčnik, 051 216 213, skupnosti.most@zarekupanja.net   – – ALKOHOL

  • Zavod Pelikan Karitas, Uroš Perko, 031 828 783, uros.perko@siol.net                                  – – DROGE

  • Slovenska karitas, 041 485 844, info@karitas.si                                                                  – – KOORDINACIJA

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo RS (MJU) v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva 2019. Vsebine na spletni strani izražajo mnenje avtorjev in ne predstavljajo uradnega stališča MJU.