Močni - Odločni - Skupaj smo Trdni

Leta 2003 sta se brezdomca, ki sta bila tudi zdravljena – rehabilitirana alkoholika in sta imela torej lastno izkušnjo osvoboditve od alkoholne omame, odločila, da vzpostavita program za pomoč osebam s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom.

Težka preizkušnja alkoholizma ter močna volja, ki sta jo potrebovala, da sta uspešno zaključila program rehabilitacije zasvojenosti, ki se je takrat izvajal v Župnišču Portorož pod okriljem očeta Franca Prelca, je bila njuna življenjska šola. Njuna vzajemna in medsebojna podpora je bila tisto, kar jima je najbolj pomagalo, da sta vztrajala na tej poti. Trezna sta še danes.

Ko zdravljeni – rehabilitirani alkoholik zaključi program rehabilitacije, se lahko vrne v domače okolje. Vendar pa je vrnitev v prejšnje socialno okolje za marsikoga od njih velika preizkušnja. Tekom let dela z zasvojenimi je postalo jasno, da je za te osebe najbolje, da še nekaj let po zaključku programa ostanejo v bližini programa oz. v povezanosti z njim. Tako se vedno več zdravljenih – rehabilitiranih alkoholikov po zaključku programa odloča, da si za nekaj let poišče delo in bivališče na Obali. Kar ni enostavno, glede na to, da je Slovenska obala okoliš, kjer se stanovanja oddajajo pretežno v turistične namene…

Vizijo posebnih stanovanjskih skupnosti je zlasti zagovarjal laični terapevt Marjan Drčar in o tem poročal na osebnih pričevanjih v različnih ustanovah, kamor so ga povabili. Večkrat je omenjal, da se v programu kaže potreba po tem, da bi za zdravljene – rehabilitirane alkoholike vzpostavili nekakšno povezano skupnost iz manjših stanovanjskih enot, oz. samostojnih gospodinjstev, v katerih bi bivali rehabilitirani alkoholiki. Pogosto bi jih obiskoval koordinator ter bi jim preko programa reintegracije zagotavljal vso potrebno strokovno pomoč. Ta bi vključevala tudi njihove svojce, pomoč pri iskanju zaposlitve, stanovanja itd.

Tudi ostali zaposleni v programu Vrtnica so delili njegovo mnenje in začeli ustvarjati podporno okolje za zdravljene alkoholike, ki potrebujejo kontinuirano, dolgoročno, strokovno in osebno podporo pri vsakodnevnih življenjskih izzivih.

V 15-letnem delovanju programa Vrtnica je program zaključilo veliko zasvojenih. Seveda niso vsi po zaključku programa ostali trezni. Tisti, ki jim je uspelo ostati trezni več let, pa so danes zunanji člani programa in so dober zgled udeležencem, ki se vključujejo.

Tovrsten program se lahko prenese tudi na druge vrste zasvojenosti. Za uspešnost projekta je nujna povezava s sorodnimi organizacijami, z lokalnim okoljem in pridobitev financiranja, zato so čakali na pravo priložnost. Možnost za realizacijo vizije se je ponudila v letu 2019. Na razpis Ministrstva za javno upravo se je Zavod Samarijan prijavil s partnerskimi organizacijami, ki delujejo na področju različnih vrst zasvojenosti in imajo podobne želje oz. potrebe.

Tako je nastal projekt Skupnosti MOST, v katerem smo kot konzorcij združeni partnerji Zavod Karitas Samarijan, Zavod Karitas Pelikan, Društvo Žarek Upanja in Slovenska Karitas. Z vlogo smo bili uspešni – naš projekt bomo izvajali vsaj do januarja 2022, naša vizija pa je, da to postane prepoznaven dolgoročni program…

most_5

Izobraževanja preko ZOOM-a

Naša projektna ekipa se je dobro odzvala na okoliščine, ki so se pojavile v obdobju pandemije. V tem času smo pripravili in izvedli nekaj izobraževanj…
most_3

Strateški načrt Skupnosti MOST

Hura – pa ga imamo! Strateški načrt nam bo pomagal, da bomo projekt izpeljali kakovostno do uspešnega zaključka. Pri tem nas čaka kar nekaj izzivov:…

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo RS (MJU) v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva 2019. Vsebine na spletni strani izražajo mnenje avtorjev in ne predstavljajo uradnega stališča MJU.